top of page

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

A suIT Solutions Kft. weboldalán található valamennyi információ, (termékleírás, tájékoztató szöveg, képanyag, grafika) az oldal grafikai és technikai szerkezete, valamint funkcióinak megvalósítása, a suIT Solutions Kft. kizárólagos tulajdonát képezi, és az 1999. évi LXXVI. törvény szerint teljeskörű szerzői jogvédelem alá esik. Ezek felhasználása, feldolgozása, másolása, terjesztése, tárolása a jogtulajdonos suIT Solutions Kft. kifejezett hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, mely jogi következményeket von maga után.

A suIT Solutions Kft. weboldalán található információk szabadon letölthetők, megjeleníthetők és nyomtathatók, amennyiben azok személyes felhasználásra kerülnek. Kereskedelmi felhasználás esetén mindenképpen kérje a suIT Solutions Kft. hivatalos ajánlatát, állásfoglalását.

A suIT Solutions Kft. weboldalán található adatok, leírások – tekintettel a szolgáltatások egyediségére – nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek, a suIT Solutions Kft. hivatalos ajánlatot kizárólag személyes kapcsolatfelvétel után ad.

A suIT Solutions Kft. weboldala ingyenesen, mindenféle hivatalos adat megadása nélkül látogatható. A weboldalon egy plugin monitorozó eszköz található, mely látogatói információkat (pl. IP-cím, böngésző, keresőmotor, operációs rendszer, ország) valamint látogatási adatokat (pl. látogatók száma, használt böngészők eloszlása, TOP10 page a weboldalon) rögzít. A suIT Solutions Kft., mint ezen személyes adatok kezelője,

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (Infotörvény), valamint

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet – GDPR)

előírásait betartva kezeli és tartja nyilván megadott személyes adatait. A suIT Solutions Kft. kizárólag azokat az adatokat tartja nyilván, melyekre a magánszemély, vagy cég előzetesen felhatalmazást ad, illetve, melyek egyes szolgáltatási fázisokhoz szükségesek (ajánlattétel, szerződéskezelés, számlázás). A suIT Solutions Kft., a közölt adatokat semmilyen körülmények között nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél számára. A megadott személyes adatok biztonságos tárolását, kezelését a magyar jogszabályoknak megfelelően tesszük. A suIT Solutions Kft. a megadott adatokat csak a felhasználó előzetes hozzájárulása alapján használja fel, amelynek során a felhasználás időtartama a hozzájárulás visszavonásáig terjed.

Jelen jogi és adatbiztonsági nyilatkozat utolsó módosításának dátuma: 2022. május 26. A suIT Solutions Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen nyilatkozatot előzetes és utólagos értesítés nélkül módosítsa. Jelen jogi és adatbiztonsági nyilatkozattal kapcsolatos bármilyen kérdését kérjük, küldje el nekünk e-mailen, az info@suitsolutions.eu címre.

bottom of page